تحصيل در هند (شرايط / هزينه ها )

تحصيل در هند-هزينه ها - شرايط 

تحصيل در هند-هزينه ها - شرايط

مشكلات و چالش هاي امروزهٔ هند

هندوستان كنوني يك پايش در گذشته و يك پايش به سوي آينده است.جامعه امروزي هند، دارو سازي در هند  مثل بيشتر دوران موجوديتش، سرشار از تضادها ويير و تحولات اجتماعي ناشي از عوامل تأثيرگذار امروزي، هنوز هم تأثير نظام طبقاتي، كه ريشه اي ديني - فرهنگي دارد، بر ساختار اجتماعي را نمي توان ناديده گرفت. هنديها روستانشين هستند و بسياري از آنها با مشاهده يكي از پنجاه كانال خصوصي تلويزيوني براي اولين بار به وجود كسب و كار آزاد و مفاهيم جديد سياسي و اجتماعي پي مي برند. دو منبع مهم انرژي كشور عبارتند از نيروگاههاي هسته اي و پهن خشك شده گاو! بيش از شصت درصد مردم سواد خواندن و نوشتن ندارند، با اين حال ذخيره كارگران فني و علمي هندوستان در جهان مقام هشتم را داراست. موشكهاي ساخت هندوستان، ماهوارههاي ساخت   پزشكي در هند هند را در مدار قرار ميدهند و هندوستان هفتمين كشوري است كه اين كار بزرگ را انجام داده است، در حالي كه چهل درصد روستاهاي هند فاقد جريان برق هستند. صنايع هندوستان اتومبيلهاي مدرن، هواپيما، تجهيزات الكترونيك و سلاحهاي نظامي توليد مي كنند، ولي اغلب مردم روي اجاق هاي سنتي كه گرمايزيادي را هدر ميدهند، پخت و پز مي كنند.

تحول اقتصادي

با جمعيت هندوستان به كشاورزي مشغولند و به همين دليل هندوستان دندان پزشكي در هند  عمدتاً يك كشور كشاورزي به شمار مي آيد. تا اواسط قرن بيستم، همبه هاي هوايي مانسون به منطقه اي نمي رسيد، آن بخش گرفتار شش سالي ميشد. از زمان استقلال هند با به كارگيري روش هاي علمي پيشرفهٔ كشاورزي، كشاورزان توانسته اند حتي در سالهاي خشك به قدر كافي محصول اوليد كنند، به طوري كه امروزه هند در زمينه توليد غلات به خوشههايي رسيد، و حتي محصول مازاد بر نياز دارد و مي تواند برنجش را به ساير كشورها صادر كند، هندوستان از سال ۱۹۸۰ در زمينهٔ توليد غلات به خودكفايي رسيده و دومين صادركننده برنج دنياست (پس از لارائيل),اؤ:صہاد 6 لال اورمہاد مختلط است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط بهزاد | ۱۳ دى ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۴:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |